Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMPAKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82 – 300) ulicy Skrzydlatej 28, 82 – 300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000202436, NIP: 5780002134, REGON: 170086550 (zwane dalej  Administratorem).

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kompakt.elblag.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Skrzydlata 28, 82 – 300 Elbląg.

 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

 1. W celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
 2. W przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne),
 3. W celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Jakie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora?

Dane osobowe przekazane za pomocą środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej, a także osobiście w biurze siedziby Administratora oraz za pośrednictwem poczty, obejmują:
1) imię i nazwisko,
2) adres korespondencyjny,
3) adres poczty elektronicznej,
4) numer telefonu.

 

Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

W przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe Administrator uprawniony jest do ich przekazania:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.),
b) pracownikom i współpracownikom Administratora,
c) spółkom i podmiotom powiązanym ze Administratorem, w tym powiązanych organizacyjnie, kapitałowo lub osobowo,
d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne, księgowe i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, rekrutacji.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wskazujemy, iż brak ich podania może uniemożliwić kontakt z Panem/Panią, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem.

 

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:

- wykonania umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pani / Pan zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do dotyczących Pani / Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania ich sprostowania,
 4. prawo żądania ich usunięcia,
 5. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych,
 7. prawo do przenoszenia Pani / Pana danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Polityka cookies

Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Informację jak kontrolować pliki cookies można znaleźć na stronach producentów przeglądarek oraz w pomocy - w każdej chwili użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące wykorzystywania plików cookies na swoim urządzeniu - wedle własnego uznania.

Pliki cookies są umieszczane w przeglądarce użytkownika na urządzeniu użytkownika oraz mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści zamieszczonych na stronie internetowej Administratora w tym umożliwienie poprawnego wyświetlania treści strony internetowej na urządzeniu użytkownika,

 2. analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz działań, aktywności, preferencji użytkowników, które mają na celu poprawę jakości świadczonych usług, w tym Cookies Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA.

 

Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje zebrane dane w sposób zanonimizowany celem analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, a także tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Mając na względzie okres przechowywania plików cookies w ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej bądź zakończenia sesji przeglądarki (zamknięcia przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej, uwzględniając zmiany w prawie lub z podobnych przyczyn.

 

 

Kontakt

tel. 55 235 31 31
fax: 55 233 62 57
biuro@kompakt.elblag.pl

Formularz kontaktowy

Dziękujemy
Twoja wiadomość została wysłana.
Imię i Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Zapytanie:
Administratorem Twoich danych osobowych jest KOMPAKT Sp. z o. o., ul Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Akceptuję politykę prywatności *

Chcesz zlecić wykonanie
węzła lub sieci cieplnej?

Kompakt logo